All Souls´ Episcopal Church, San Diego CA

Icons in Transformation

5/3 – 7/5.2017

http://www.allsoulspointloma.org/icons

 

Mariestad Domkyrka, Mariestad

IKONER I FÖRVANDLING

30/6 – 27/8.2017

Strängnäs Domkyrka & Konsthallen, Strängnäs

Ikoner i förvandling

30/4 – 30/5.2017

St. Andrew´s Episcopal Church, Denver, Colorado

Icons in Transformation

21 Jan.  – 3 April 2018

St. Philip’s in the Hills, Tucson, Arizona

Icons in transformation

1 Oct. 2017 – 7 Jan. 2018

Share